Czy ktoś nam kupi pojemniki na odpady w lipcu?

Pojemniki na śmiecieCiekawy jest przygotowany przez senatorów na początku grudnia 2012 r. projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym np. wyposażenie posesji w pojemniki nie musi być obowiązkiem jej właściciela – jak to jest obecnie – ale może zostać scedowane przez gminę na firmę odbierającą odpady. Senatorowie motywują tai zapis tym, że może to być dodatkowy bodziec zachęcający do selektywnego zbierania odpadów.

Senacki projekt przewiduje też możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Internet.Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy, który umożliwia gminom wybór różnych metod ustalania opłat za śmieci dla poszczególnych części obszaru gmin.

Za: PAP

Zdjęcie: theother66

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *