Bosco Verticale – jak zmieścić las w mieście

Bosco Verticale jest projektem z założenia wydawać by się mogło niemożliwym do wykonania – posadzenia lasu w mieście wysoko zurbanizowanym, zanieczyszczonym, o ściśle określonych terytorialnie granicach, za to bardzo potrzebującym zwiększenia udziału powierzchni zielonych. Jeśli projekt się powiedzie, będzie bardzo budującym przykładem odbudowywania więzi miasta z naturą.     Bosco Verticale to nic innego jak […]