IBM kolektor słoneczny

Niezwykle wydajny, niedrogi konwerter słoneczny firmy IBM

    To nowoczesne, bardzo wydajne urządzenie pozwala jednocześnie na konwersję fotowoltaiczną (przemiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną) i fototermiczną (zamiana energii promieniowania słonecznego na energię cieplną). Dzięki temu połączeniu udaje się osiągnąć aż 80% wydajność przetwarzania przy jednoczesnym trzykrotnym obniżeniu kosztów względem analogicznych systemów. Dodatkowo High Concentration PhotoVoltaic Thermal (HCPVT – tak nazywa […]