Co dla firmy odbierającch odpady, które nie zostaną wybrane w przetargach

Co z przedsiębiorcami, którzy mają podpisane umowy na wywóz odpadów na podstawie ważnych przez 10 lat zezwoleń, a nie zostaną wybrani przez gminę w przetargach na świadczenie takich usług po 1 lipca tego roku? Czy Skarb Państwa wypłaci im odszkodowania, jaki będzie byt prawny zawartych umów? Te i inne pytania pojawiają się w związku z wejściem w życie przepisów znowelizowanej 1 lipca 2011 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 152, poz. 897).

Źródło: Gazeta Prawna

Zdjęcie: Asworth Community

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *