Segregacja odpadów – odpowiedzialność zbiorowa we wspólnotach i spółdzielniach

  Od lipca 2013 r. gmina w sprawie opłaty śmieciowej będzie rozliczała się z właścicielami nieruchomości, a więc również z zarządem spółdzielni lub wspólnotą mieszkaniową. Oczywiście i w tym przypadku zadeklarowanie selektywnego zbierania odpadów zaowocuje niższą opłatą – jest o co walczyć bo różnice mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent. I podobnie jak w przypadku domków […]

Bunt prezydentów miast w sprawie przetargów na odbiór odpadów

  Brak uchwał śmieciowych w kilkunastu polskich miastach jest wynikiem obawy samorządowców przed przejęciem rynku odpadów przez zagraniczne firmy, przez co miasta – ich zdaniem – mogą zostać zmuszone do zamknięcia swoich zakładów. Rzecznik resortu środowiska już zapowiada, że z przetargów, podobnie jak w innych branżach zrezygnować nie można. Z drugiej strony prof. Andrzej Kraszewski, […]

Czy ktoś nam kupi pojemniki na odpady w lipcu?

Ciekawy jest przygotowany przez senatorów na początku grudnia 2012 r. projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym np. wyposażenie posesji w pojemniki nie musi być obowiązkiem jej właściciela – jak to jest obecnie – ale może zostać scedowane przez gminę na firmę odbierającą odpady. Senatorowie motywują tai zapis tym, […]

Co dla firmy odbierającch odpady, które nie zostaną wybrane w przetargach

Co z przedsiębiorcami, którzy mają podpisane umowy na wywóz odpadów na podstawie ważnych przez 10 lat zezwoleń, a nie zostaną wybrani przez gminę w przetargach na świadczenie takich usług po 1 lipca tego roku? Czy Skarb Państwa wypłaci im odszkodowania, jaki będzie byt prawny zawartych umów? Te i inne pytania pojawiają się w związku z […]

Od lipca wysokość opłat za wywóz odpadów uzależniona od tego, czy je segregujemy

Segregujesz – oszczędzasz wydaje się być bardzo motywującym proekologicznie rozwiązaniem. Złożenie pisemnej deklaracji potwierdzającej chęć segregowania odpadów ma nam obniżyć koszty ich usuwania – logiczne i ekonomiczne. Wielką niewiadomą natomiast jest fakt, jak władze gminne będą weryfikować rzeczywiste wypełnianie tego obowiązku. Bo jeśli ktoś deklarację złożył, a jej nie przestrzega, to nie przysługuje mu ulga. […]

Śmieciowy misz-masz

Opłaty za wywóz odpadów ściągane jak podatki, ale od czego zleżeć będzie ich wysokość? Jak poradzą sobie poszczególne gminy z przejęciem odpowiedzialności za nasze odpady i czy potrafią wykorzystać unijne dotacje? Dlaczego władze Krakowa chcą finansować w 100 proc. likwidację otwartych pieców i jak dużo znalazło się chętnych? Ciekawy przekrój przez historię wolnorynkowego śmieciownictwa w […]

W Koszalinie opłata za odpady razem z opłatą za wodę

Od 1 lipca 2013 roku wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami. Władze samorządowe zastanawiają się jaki przyjąć system opłat za wywóz – w Koszalinie padł pomysł, żeby były one proporcjonalne do ilości zużytej wody w danej nieruchomości. Opłata dla metra sześciennego wody zużytej 4,40 zł dla odpadów segregowanych i 6,60 dla niesegregowanych. Argumentacją za […]

Gdzie się podziały nasze śmiecie?

W zeszłym roku wytworzyliśmy o 90 tys. ton odpadów więcej niż rok wcześniej. Natomiast zebrano tylko 9,8 mln ton tych śmieci, czyli 220 tys. mniej niż dwa lata temu i aż 2,4 mln ton mniej niż przed 11 laty (dane GUS). Co zatem dzieje się z odpadami, których nie można się doliczyć? Oczywiście cała reszta […]