Metamateriały pozyskają energię z sygnału wifi

Metamateriały

Naukowcy z Pratt School of Engineering na Duke University korzystając z materiałów, które określono mianem niedrogich, skonstruowali urządzenie pozyskujące energię elektryczną z promieniowania mikrofalowego, którego wydajność jest porównywalna z obecnie produkowanymi panelami fotowoltaicznymi.

Urządzenie przetwarza energię mikrofal w prąd stały i naukowcom udało się zwiększyć jego sprawność z 6-10 procent do 37 procent. Co więcej, właściwości wynalazku można zmienić tak, aby źródłem energii mogło się stać promieniowanie o różnych częstotliwościach, włączając w to wibracje i energię fal dźwiękowych. Podawane przykłady promieniowania elektromagnetycznego, które można by było tu wykorzystać objęły sygnał WiFi, sieci komórkowe czy nawet satelity. Oznaczać to może, że w przyszłości nasze telefony komórkowe będą mogły samodzielnie doładowywać swój akumulator bezprzewodowo, a osoby nie mające dostępu do tradycyjnego gniazdka będą korzystać z energii fal emitowanych przez maszty sieci komórkowej.

Za EurekAlert, foto: kacey

Zobacz również:

-->